Ako sa môžem zdržiavať na Slovensku?

Pobyt s platným biometrickým pasom a dočasné útočisko

  • POBYT S PLATNÝM BIOMETRICKÝM PASOM

Ak máte platný biometrický pas, na území Slovenskej republiky a v schengenskom priestore sa môžete zdržiavať 90 dní. Aby ste na území SR mohli ostať legálne dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem pobytu alebo požiadate o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

 

  • DOČASNÉ ÚTOČISKO:

Dočasné útočisko sa poskytuje na ochranu cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným a hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany, ktorá cudzincom zabezpečí prístup k ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a umožní im zdržiavať sa a pracovať v SR. V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska, než o azyl. Ak požiadate o udelenie azylu, zamestnať sa budete môcť až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo po poskytnutí doplnkovej ochrany, resp. ak o vašej žiadosti nebude rozhodnuté do 9 mesiacov od začiatku konania.

Uznesením č. 144 z 28. 2. 2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

 

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.