Aké doklady sú potrebné k získaniu dočasného útočiska?

Z dôvodu snímania biometrických údajov je potrebné požiadať o dočasné útočisko osobne. Uvedené platí aj pre maloleté deti.

Ak cudzinec disponuje dokladmi:

Potrebné je priniesť cestovný pas (ideálne biometrický), identifikačný alebo iný doklad s fotografiou a rodný list. V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko poskytnuté okamžite.