Ako môžem prihlásiť ukrajinské dieťa do školy?

Deti pochádzajúce z Ukrajiny môžu navštevovať slovenské školy. Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto im bude umožnené štúdium v školách v mieste ich pobytu alebo na inom určenom mieste.

Pokiaľ je vo vašom okolí škola, kontaktuje riaditeľa, ktorý vám následne poskytne ďalšie pokyny a upresní kapacitu školy. Pre zaradenie do vyučovacieho procesu je potrebné mať štatút dočasného útočiska. Pokiaľ riaditeľ nemá kapacity, treba sa obrátiť na odbor školstva na miestnom magistráte.

Bližšie informácie nájdete tu.