Kde si môžem zmeniť UAH (ukrajinské hrivny) na EUR (eurá)?

Ukrajinské hrivny (UAH) je možné na území Slovenska zameniť iba v zmenárňach. Banky túto možnosť aktuálne neponúkajú. Hotovosť (EUR) si je možné vybrať aj z bankomatov prostredníctvom platobných kariet. Niektoré slovenské banky pomáhajú ľuďom z Ukrajiny k dostupnosti  ich financií nasledovnými spôsobmi:

  • V blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké sú umiestnené nové bankomaty, v ktorých sú výbery bankomatovými kartami bez poplatku, čo platí aj v niektorých bankách po celom Slovensku.
  • Bezplatnými účtami, vrátane vydávania platobných kariet a prístupu k internetbankingu.
  • Zrušenie poplatkov pri prevodoch na Ukrajinu.

COLNÉ KONANIE

Ak vstupujete alebo opúšťate územie EÚ so sumou 10 000 EUR a viac v hotovosti, šekoch bez uvedeného príjemcu či určitých predmetoch zo zlata, musíte to oznámiť colným úradom, či cestujete leteckou, cestnou, železničnou alebo námornou dopravou.

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/eu-cash-controls_en