Bude mi poskytnutá zdravotná starostlivosť?

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa odvíja od statusu osoby:

  • Pokiaľ je pre osobu postihnutú vojnovým konfliktom Slovensko len tranzitujúca krajina, má táto osoba nárok na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.
  • Pokiaľ sa jedná o osobu, ktorá žiada o dočasné útočisko, alebo azyl má nárok na (neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť) zdravotnú starostlivosť, ktorú odporučí lekár prostredníctvom vyšetrenia.

V oboch prípadoch je potrebné preukázať sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.

 

Stomatológia

V prípade potreby ošetrenia zubov je možné využiť bezplatnú neodkladnú stomatologickú zdravotnú starostlivosť:

https://www.stomatolog.help/sk

https://www.skzl.sk/stomatologhelp

Lieky

Pre osoby so statusom dočasného útočiska aj pre tranzitujúce osoby sa neuplatňujú preskripčné a indikačné obmedzenia. Lieky môže okrem špecialistu predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať,

Osobám dočasným útočiskom budú vydávané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny bez doplatku.

V prípade pozitívneho testu na COVID-19, dostanete potrebné vyšetrenia aj starostlivosť. V prípade, že nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.