Kde môžem požiadať o dočasné útočisko?

Žiadatelia môžu o dočasné útočisko požiadať na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence. V prípade, že cudzinci nedisponujú dokladmi, je potrebné obrátiť sa na oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom. O dočasné útočisko môžu žiadatelia požiadať aj na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície Policajného zboru (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Michalovce, Prešov, Ružomberok), alebo veľkokapacitných centrách v Michalovciach, humennom a Bratislave. Ak už majú žiadatelia zabezpečené ubytovanie, je potrebné dostaviť sa na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Cudzinecká polícia v Košiciach sa nachádza na adrese Trieda SNP 35.

V prípade ak je cudzinecká polícia preťažená, môže vás presmerovať do veľkokapacitného centra v Michalovciach, alebo v Humennom. Ak sa tam neviete dostaviť individuálne, polícia zabezpečí prepravu tam aj späť.

V prípadoch osobitného zreteľa (ľudia starší ako 65 rokov, maloleté deti mladšie ako 4 roky v sprievode dospelého/rodiča, invalidi – osoby ZŤP, tehotné ženy. Vás polícia vybaví podľa vášho bydliska. Dostupná je aj online registrácia na dočasné útočisko: https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/. Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície.

Po vyplnení elektronického formulára registrácia dočasného útočiska je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného registračného centra.