Kto môže požiadať o dočasné útočisko?

Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.