Transparentný účet mesta Košice

Mesto Košice zriadilo transparentný účet na pomoc Ukrajine. Občania môžu svoje príspevky do materiálnej zbierky posielať na účet SK56 0900 0000 0051 6742 4414. Financie vyzbierané v týchto dňoch poputujú na pomoc a zabezpečenie pobytu ukrajinských utečencov v Košiciach.